CÁC MẶT HÀNG CẤM XUẤT NHẬP KHẨU

Thị trường xuất nhập khẩu trở nên sôi động hơn sau giai đoạn đại dịch. Tuy nhiên, không phải tất cả các mặt hàng đều được xuất khẩu. Hiện nay, công cuộc kiểm tra hàng xuất khẩu khá gắt gao và rất nhiều quy định. Cho nên sẽ có một vài mặt hàng bị cấm xuất nhập khẩu. Để hiểu hơn về các mặt hàng cấm xuất nhập khẩu bị cấm ở nước ta,  VietAviation sẽ cung cấp thông tin cho bạn; phòng trường hợp xảy ra tình trạng khó lường trước.

I. Cấm xuất nhập khẩu hàng hoá là biện pháp gì?

Căn cứ vào Điều 8 Luật Quản lý ngoại thương 2017 quy định như sau:

Biện pháp cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

1. Cấm xuất khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định không được đưa hàng hóa từ nội địa vào khu vực hải quan riêng hoặc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

2. Cấm nhập khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định không được đưa hàng hóa từ khu vực hải quan riêng vào nội địa hoặc từ nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó thì đưa ra những mặt hàng cấm xuất khẩu là biện pháp mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền dùng để quyết định không đưa hàng hóa từ nội địa vào khu vực hải quan riêng hoặc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Còn cấm nhập khẩu là biện pháp mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định không đưa hàng hóa từ khu vực hải quan riêng vào nội địa hoặc từ nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam.

Những mặt hàng cấm xuất nhập khẩu được ban hành giúp phần nào hạn chế được tình trạng tội phạm ở nước ta; giúp giữ gìn an ninh quốc gia tối ưu.

II. Áp dụng biện pháp cấm các mặt hàng xuất nhập khẩu trong những trường hợp nào ?

1. Áp dụng biện pháp cấm xuất khẩu khi hàng hóa thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Liên quan đến quốc phòng, an ninh chưa được phép xuất khẩu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Bảo vệ di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa;

c) Theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Áp dụng biện pháp cấm những mặt hàng cấm xuất nhập khẩu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Liên quan đến quốc phòng, an ninh chưa được phép nhập khẩu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Gây nguy hại đến sức khỏe, an toàn của người tiêu dùng;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục;

d) Gây nguy hại đến môi trường, đa dạng sinh học, có nguy cơ cao mang theo sinh vật gây hại, đe dọa an ninh lương thực, nền sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

đ) Theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

III. Những mặt hàng cấm xuất nhập khẩu theo quy định hiện nay?

Căn cứ vào Điều 10 Luật Quản lý ngoại thương 2017 quy định như sau:

Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

1. Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều này nhằm phục vụ mục đích đặc dụng, bảo hành, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, bảo vệ quốc phòng, an ninh.

3. Việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu đối với khu vực hải quan riêng được thực hiện theo quy định tại Mục 8 Chương này.

Theo đó thì Chính phủ sẽ có quy định về những loại hàng hóa cấm xuất nhập khẩu vào Việt Nam.

Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ sẽ có quyền quyết định cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa bị cấm nhằm mục đích phục vụ mục đích đặc dụng, bảo hành, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, bảo vệ quốc phòng, an ninh.

Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hiện nay được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định như sau:

Những mặt hàng bị cấm xuất nhập khẩu hiện nay
Những mặt hàng bị cấm xuất nhập khẩu hiện nay

Xem toàn bộ Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu: Tại đây.

 

——————————————————————————-
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẬU CẦN HÀNG KHÔNG VIỆT
Vận Tải Hậu Cần Hàng Không Việt, Giá Cước Rẻ Cho Người Việt. 
☎ Liên hệ: 084 200 1900
? Văn phòng: 51B Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM
? Email: booking@vietaircargo.asia
Tham khảo nhiều thông tin về logistics qua: Vietaircargo.aisa ;  Vietairfreight
Xem thêm các bài viết liên quan >>>>>>>

Các loại kho bãi trong Logistics

Vận chuyển hàng hoá đi Đài Loan giá cước cạnh tranh, uy tín